تور های آسیایی

 

قاره آسیا در یکی از بزرگترین و در عین حال پرجمعیت ترین قاره جهان است ، به طور کل این قاره فضایی معادل 44.58 میلیون کیلومتر مربع را داراست و باید نکته قابل توجه این است که در این قاره حدودا 4 میلیارد و 164 میلیون نفر رو به بالا یعینی شاید مقداری بیشتر زندگی می کنند. که در قاره آسیا بطور کلی متشکل از 47 کشور مستقل ، 6 کشور غیرمستقل و 6 کشور وابسته می باشد.