اعلام تعطیلی

تا 19 اسفند دفتر تعطیل میباشد

شرایط اجرای تور های نوروز ۹۹

شرایط کنسلی تور زمینی باکو آذربایجان نوروز ۹۹

در خواست جابجایی تاریخ تور
و استفاده در شرایط عادی

در خواست کنسلی تور
بدون جریمه
پرداخت پس از عادی شدن
شرایط سفر

در خواست کنسلی کامل
با جریمه
پرداخت تا پایان اسفند ماه

مهلت تصمیمگیری تا ۲۰ اسفند ماه می باشد

با توجه به شرایط موجود در کشور و احتمال انجام نشدن سفر های نوروزی تصمیمات زیر اتخاذ شده است .
۱: تغییر تاریخ سفر باکو تا تاریخ اعتبار ویزا بدون هیچ جریمه و کنسلی به درخواست مسافر و در صورت پایان اعتبار ویزا تنها هزینه ویزا از مسافر اخذ میگردد .
قابل توجه مسافران عزیز ک تور گروهی باکو از ۳۰ اردیبهشت به صورت هفتگی تا پایان شهریور قابل اجرا میباشد و بهترین تایم استفاده یکم خرداد و ۱۳ خرداد میباشد 

لذا مسافرانی ک قصد جابجایی تور خود را بدون کنسلی دارند لطفا جهت تسویه هزینه تور خود و دریافت ویزای مسافرتی خود تا تاریخ ۲۰ اسفند اقدام نمایند.
۲: مسافرانی ک از سفر باکو منصرف شده اند و نمیخواهند جریمه ای شامل حال انها نشود میتوانند پس از تسویه کامل تور خود در خواست کنسلی بدون جریمه را کتبا اعلام نمایند
و تا عادی شدن شرایط سفر منتظر بمانند ما اسامی انها را برای هتل با مسافران جدید تعویض مینماییم و هزینه پرداختی مسافران جدید را به انها عودت میدهیم
لذا این دوستان به جهت حفظ خدمات خریداری شده اقدام به تسویه کامل تور خود نمایند .
۳:مسافرانی ک در تسویه تور خود تعجیل دارند میتوانند با شرایط زیر تور خود را با جریمه لغو و پس از اعلام کتبی به ما تا پایان اسفند ماه وجه خود را عودت نمایند.
جریمه ها به شرح زیر میباشد :
۱: ویزا
هزینه ویزا ۳۰۰٫۰۰۰ تومان بوده ک اصل ویزا تحویل مسافر و تا سه ماه از تاریخ صدور قابل استفاده است .
۲: ترسفر بعد از مرز و بخشی از هزینه هتل به شرح زیر
هتل های سه ستاره ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
هتل های چهار ستاره ۹۰۰٫۰۰۰ تومان
هتل های پنج ستاره ۱۱۰۰٫۰۰۰ تومان
هتل گرند یوروپ ۱۴۰۰٫۰۰۰ تومان

مسافرانی ک قصد کنسلی بدون جریمه را دارند پیشبینی میشود تا پایان اردیبهشت وجه انها عودت داده شود .

شرایط کنسلی تور زمینی وان ترکیه

در خواست جابجایی تاریخ تور
و استفاده در شرایط عادی

در خواست کنسلی تور
بدون جریمه
پرداخت پس از عادی شدن
شرایط سفر

در خواست کنسلی کامل
با جریمه
پرداخت تا پایان اسفند ماه

توجه :مهلت تصمیم گیری مسافران گرامی تا ۱۵ اسفند ماه میباشد 

مسافرین محترم تور های وان ترکیه در سه حالت میتوانند جهت تور های خود تصمیمی گیری نمایند .
۱:مسافران عزیز میتوانند تور خود را کنسل و نامه انصراف خود را با کسر ۵۰% تسلیم اژانس نمایند و تا پایان اسفند ماه وجه خود را دریافت نمایند و از سفر خود انصراف نمایند
۲:مسافران عزیز میتوانند سفر خود را لغو نمایند و به جهت بدون جریمه بودن لغو سفر  تا عادی شدن شرایط سفر بردباری نمایند تا خدمات خریداری شده برای انها را برای مسافر دیگر استفاده نماییم و منافع انها را پرداخت نماییم
توجه مورد در صورتی انجام پذیر است ک مسافر تمام مبلغ قرارداد خود را پرداخت نموده باشد و در صورت عدم پرداخت کامل وجه میتواند بدهی خود را تا تاریخ ۱۵ اسفند پرداخت نماید و در غیر این صورت برابر تصمیم اول یعنی انصراف و کسر هزینه جریمه با ایشان رفتار خواهد شد
۳: در صورتی ک مسافر مبلغ قرارداد خود را کامل پرداخت کرده باشد میتواند تاریخ سفر خود را بدون جریمه از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا تاریخ ۹۹/۶/۳۱ برای همان خدمات خریداری شده استفاده نماید بدیهی است مسافرانی ک مبالغ خود را کامل پرداخت نکرده باشند میتوانند تا تاریخ ۱۵ اسفند ماه بدهی خود را تسویه ویا برابر تصمیم اول با انها رفتار میشود

مسافران تور ریلی وان ترکیه طبق اعلام و توافقات سازمانی تور های تا قبل ۲۵ اسفند ماه کنسل بدون جریمه و از تاریخ های بعدی هیچ اعلامی دال بر کنسلی سفر اعلام نشده است و تور های وان با قطار اجرا خواهد شد 

شرایط کنسلی تور زمینی استانبول نوروز ۹۹

در خواست جابجایی تاریخ تور
و استفاده در شرایط عادی

در خواست کنسلی تور
بدون جریمه
پرداخت پس از عادی شدن
شرایط سفر

در خواست کنسلی کامل
با جریمه
پرداخت تا ۷۲ ساعت

توجه :شرایط کنسلی این تور در دست برسی است 

شرایط کنسلی تور زمینی استانبول نوروز ۹۹ در دست بررسی است

شرایط کنسلی تورهای کیش قشم چابهار نوروز ۹۹

انتظار تا تاریخ اجرای تور
تصمیمی گیری
۴۸ ساعت قبل از تور 

در خواست کنسلی کامل
استرداد وجه ۴۸ ساعت
پس از درخواست کتبی 

تغییر تاریخ
از ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱
بدون کنسلی و جریمه

از صبر و شکیبایی شما متشکریم

مسافرین این تور سه تصمیمی برای سفر نوروزی خود میتوانند اتخاذ نمایند :
۱:تور خود رو از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا تاریخ ۹۹/۶/۳۱ جابجا نمایند به شرحی ک در نامه ای کتبی تصمیم خود را به ما اعلام نمایند و هر تاریخی از نیمه اول سال ۹۹ رو برای سفر خود در نظر دارند ۷ روز قبل از تاریخ مد نظر خود به ما اعلام نمایند
این تصمیم هیچ هزینه و هزینه جابجایی در بر نخواد داشت
۲:تور خود را در نامه کتبی به ما کنسل نمایید و ظرف ۴۸ ساعت در سفر های زمینی و ۷۲ ساعت در سفر های هوایی از ما دریافت نمایید .
تاریخ های پیشنهادی برای جایگزینی تاریخ ۱ و ۱۳ خرداد ماه است ک در هر دو تاریخ ۴ روز تعطیلی پیاپی را داریم
۳:مسافرانی ک قصد سفر در نوروز را دارند و منتظر میمانند تا وضعیت سفر روشن شود در صورت اجرا نشدن تور کنسلی و جابجایی تور انها شامل هزینه میباشد

مسافر باید تا تاریخ ۱۵ اسفند ۹۹ تصمیم خود را به ما اعلام و در غیر این صورت تصمیم ایشان تصمیم سوم تلقی میشود .

شماره تماس ما

| 02188978242

شرایط کنسلی تور های گروهی خوزستان کویر کاراکال و ماسال

این تور ها قطعا در نوروز
اجرا نخواهند شد 

در خواست کنسلی کامل
استرداد وجه ۴۸ ساعت
پس از درخواست کتبی 

تغییر تاریخ
از ۹۹/۱/۱ تا ۹۹/۰۶/۳۱
بدون کنسلی و جریمه

توجه :مهلت تصمیم گیری مسافران گرامی تا ۱۵ اسفند ماه میباشد 

مسافرین این تور سه تصمیمی برای سفر نوروزی خود میتوانند اتخاذ نمایند :
۱:تور خود رو از تاریخ ۹۹/۱/۱ تا تاریخ ۹۹/۶/۳۱ جابجا نمایند به شرحی ک در نامه ای کتبی تصمیم خود را به ما اعلام نمایند و هر تاریخی از نیمه اول سال ۹۹ رو برای سفر خود در نظر دارند ۷ روز قبل از تاریخ مد نظر خود به ما اعلام نمایند
این تصمیم هیچ هزینه و هزینه جابجایی در بر نخواد داشت
۲:تور خود را در نامه کتبی به ما کنسل نمایید و ظرف ۴۸ ساعت در سفر های زمینی و ۷۲ ساعت در سفر های هوایی از ما دریافت نمایید .
۳:مسافران توجه داشته باشند ک تور های داخلی زمینی گروهی در نوروز اجرا نخواند شد لذا خواهشمندیم قبل از ۱۵ اسفند تصمیمی خود را کتبا به ما اعلام نمایند

مسافر باید تا تاریخ ۱۵ اسفند ۹۹ تصمیم خود را به ما اعلام و در غیر این صورت تصمیم ایشان تصمیم اول تلقی میشود .

شماره تماس ما

| 02188978242

شماره تماس ما

| 02188978242