تور ارزروم

تور ارزروم ، تور ارزان ارزروم ، تور ارزان ، تور

تور ارزروم ویژه دانشگاه آتاترک

تور ارزروم

تور زمینی ارزروم ، تور ارزروم ارزان ، تور ارزروم ، تور ارزان ارزروم ، تور ارزروم ترکیه ، تور ارزان ، تور زمینی  ، ارزروم زمینی ، دانشگاه آتاترک ،امتحان PTE

مختصر توضیحی درباره شهر ارزروم ترکیه

ارزروم مرکز استان ارزروم در ترکیه است ارزروم در زبان فارسی ( پارسی ) به معنای سرزمین رومیان است . جمعیت ارزروم حدود۳۶۷۰۰۰ نفر یا کمی بیشتر است این شهر همچنان هویتی خاص دارد ، هویتی نظامی و اقتصادی ارزروم نقش بزرگی و بسزایی در روابط بازرگانی ترکیه و ایران دارد که این خود کمک بسیاری مناسبت های اقصادی دو کشور میکند جالب است بدانید که این روابط ، جزئی از روابط تاریخی میان دو کشور نیز محسوب میشود .

تماس