تور های آسیایی

 

قاره آسیا در یکی از بزرگترین و در عین حال پرجمعیت ترین قاره جهان است ، به طور کل این قاره فضایی معادل ۴۴٫۵۸ میلیون کیلومتر مربع را داراست و باید نکته قابل توجه این است که در این قاره حدودا ۴ میلیارد و ۱۶۴ میلیون نفر رو به بالا یعینی شاید مقداری بیشتر زندگی می کنند. که در قاره آسیا بطور کلی متشکل از ۴۷ کشور مستقل ، ۶ کشور غیرمستقل و ۶ کشور وابسته می باشد.

تماس